+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Vitajte na stránke notárov
JUDr. Viery Seleckej a JUDr. Martina Seleckého

V našom úrade spájame desaťročia skúseností a tradície s moderným a flexibilným prístupom k práci, výsledkom čoho je poskytovanie prvotriednych notárskych služieb a spokojnosť našich klientov.

Nájdete nás na hlavnej ulici M.R. Štefánika v Trebišove. Úrad je ľahko dostupný s dvoma parkoviskami.

Okrem slovenského jazyka budeme s vami komunikovať plynule v angličtine, maďarčine a srbochorvátčine.

Spoznajte náš tím Skúsení odborníci, skutočné výsledky

Foto

Martin Selecký JUDr.

Martin Selecký bol vymenovaný za notára ministrom spravodlivosti SR v roku 2015. Okrem svojej pôsobnosti ako notár pôsobil od roku 2013 ako člen legislatívnej skupiny Notárskej komory SR, kde sa podieľal na návrhoch nových zákonov týkajúcich sa činnosti notárov. V súčasnosti je členom prezídia Notárskej komory SR a predsedom Analytickej skupiny Notárskej komory SR.

Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, zmluvné právo, právo cenných papierov.

Cudzie jazyky: anglický, srbo-chorvátsky

Foto

Viera Selecká JUDr.

Viera Selecká ukončila štúdium práva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako najlepšia študentka z ročníka s cenou ministra spravodlivosti SR a cenou rektora univerzity.

Ako notárka pôsobí od roku 1986.

Špecializuje sa na právo nehnuteľností, občianske právo, rodinné právo, dedičské právo.

 
Foto

Dominik Jecko Mgr.

Dominik Jecko ukončil štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2017. V rámci poskytovania komplexného právneho poradenstva sa špecializuje na právo obchodných spoločností a vykonáva prípravné a čiastkové úkony pri spisovaní notárskych listín a pri osvedčovaní právne významných skutočností.

Cudzie jazyky: maďarský

Foto

Katarína Sinčáková Mgr.

Katarína Sinčáková ukončila štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2017. V rámci svoje koncipientskej praxe sa zameriava na dedičské a pozemkové právo. Vykonáva prípravné a čiastkové úkony pri spisovaní notárskych listín a pri osvedčovaní právne významných skutočností.

Foto

Alena Kuncová  

Alena Kuncová ukončila Obchodnú akadémiu v Trebišove a na notárskom úrade dlhodobo zabezpečuje administratívnu a organizačnú podporu notárskeho úradu, čo vytvára plynulý chod a komfortné pracovné prostredie.

Kde nás nájdete M. R. Štefánika 3544/30, Trebišov. Navštívte nás každý pracovný deň od 7:30 do 16:30.