Dobrovoľná dražba a Notársky centrálny register dražieb

Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, musí byť priebeh dražby osvedčený notárskou zápisnicou.

Oznámenie o dražbe musí byť zverejnené v Notárskom centrálnom registri dražieb (NCRdr).

  • Zúčastníme sa dobrovoľnej dražby a pripravíme osvedčenie o jej priebehu
  • Po dohode je možné si dohodnúť ľubovoľné miesto a čas konania dražby
  • Ponúkame aj priestory našej zasadacej miestnosti na konanie dražby
  • Zaregistrujeme oznámenie o dobrovoľnej dražbe v Notárskom centrálnom registri dražieb (NCRdr)
  • Zaregistrujeme oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby v Notárskom centrálnom registri dražieb (NCRdr)