Výpis z obchodného registra

U notára môžete požiadať o vyhotovenie výpisu z Obchodného registra SR. Takto vydaný výpis je verejnou listinou a je rovnocenný výpisu, ktorý vydávajú registrové súdy.